สนใจส่งใบสมัครหรือสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
15 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ (+66) 2427 0088 โทรสาร (+66) 2 874 5010

 • พนักงานบัญชีต้นทุน จำนวน 3 อัตรา
  3 Position
  /
  Updated : 01/03/2019
  • รายละเอียดของงาน ด้านบัญชีต้นทุน

   1. คำนวณและวิเคราะห์ต้นทุนจริงเพื่อกำหนดต้นทุนมาตรฐาน BOM ให้ถูกต้อง Update  ทันต่อสถานะการณ์

   2.  ตรวจสอบรายงานยอดผลผลิตสินค้า และตรวจสอบปริมาณการใช้เครื่องจักร แต่ละเดือน

   3. จัดทำรายงานวิเคราะห์เกี่ยวกับต้นทุนการผลิต นำเสนอผู้บริหาร

   4. ควบคุมดูแลงานบัญชีต้นทุนให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท

   5. จัดทำรายงานและวิเคราะห์  Margin by product , by Customer  นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

   6.  ตรวจสอบเอกสารการรับ-จ่าย และปรับปรุง ให้ถูกต้อง

   7.  รายงานสรุปยอดสินค้าคงเหลือ ประจำเดือน

   8.  งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


   คุณสมบัติ

   • เพศชาย - หญิง  อายุ 28  ปีขึ้นไป
   • วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี
   • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป และ โปรแกรม Microsoft Office  ได้คล่อง
   • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนในอุตสาหกรรมผลิตพลาสติกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
   • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนอย่างน้อย  4  ปี

 • พนักงานขาย
  3 Position
  /
  Updated : 18/06/2018
  • คุณสมบัติ             

   • เพศ ชาย / หญิง     อายุ 25-35 ปี
   • มีทักษะการขาย 
   • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี กับลูกค้า และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   • มีรถยนต์เป็นของตนเอง
   • ประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 2 ปี 
   • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

   ลักษณะงาน                                                       

   1. หาลูกค้ารายใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขาย

   2. ให้การบริการกับลูกค้าเพื่อความพึงพอใจ

   3. ประสานงานกับทางโรงงาน เมื่อเกิดปัญหากับผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าแจ้งมา

   สวัสดิการ

   • ค่าโทรศัพท์
   • ค่าเสื่อมรถยนต์
   • เบี้ยขยัน / โบนัส
   • ประกันอุบัติเหตุ
   • ชุดฟอร์ม
   • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
   • ฯลฯ

   สนใจส่งรายละเอียด Resume ได้ที่ E-mail  hr@srithaisuperware.com

   โทร.02-4270088 ต่อ 1212-1214Back To Top